top of page

你見到D咩? 英國Dirty Bird太dirty被投訴


15-陽具-男性生殖器官-J-何B仔-陽具-陰莖-睪丸-龜頭-陰毛-turtle-cute-love-sex.jpg

英國快餐車Dirty Bird不斷收到投訴話LOGO同男仔生殖器陰莖太似

睇真啲…

雞頭=龜頭?

雞身=陰莖?

圈碌碌嘅雞翼=睪丸?

雞毛=陰毛?

都係觀點與角度:P

圖片來源:英國《鏡報》

17 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page