top of page

點解包皮太長做愛會痛?


10656212_10152699557814084_1932168765_n.jpg

尋日有個新聞,講21歲嘅補習miss同15歲嘅補習學生發生咗性行為。

最後男仔因為下體痛而搵醫生, 揭發咗件事。處男嘅第一次會痛多數係因為包皮太窄,

包皮開口會細啲,卡住龜頭或者陰莖係陰道到唔容易自由滑動,容易會破皮或者裂傷,

可能會搞到流血同痛!又或者第一次唔知點做,亂衝亂撞,都會整到痛。

但個男仔第一次就搞到咁,可能之後會有陰影,就算唔再痛,個人可能會好緊張,

所以除咗醫身都要醫心!

300 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page