top of page

宅男與女神


_LOVE_QUOTE_MOVIE.jpg

宅男暗戀女神,現實中,個個都唔多睇好,而係電影入面,大家都當係搞笑戲份咁去睇? 最近睇電影<<大宅男>>(台譯<<大宅們>>),戲入面,宅男暗戀完美既女神,但佢無信心為女神帶黎幸福,一直唔敢同女神表白,只係諗住係旁邊守護,做個備胎,就咁差啲錯過左大好既戀愛CHANCE。 係愛情關係裡面,其實無話咩人對咩人先係絕配,宅男唔一定等於失敗者,只要有勇氣,肯去付出,宅男同型男,都有機會攞到愛情既入場券。始終,要去維繫愛情,最需要既係一顆真心,而唔係靚靚外表,又或者高薪厚職。 電影入面既女神,係愛情方面都會遇到挫敗,又或者有迷惘既時候,其實女神都只不過係人一個,每個女仔,如果識得珍惜真心對自己既男仔,都能成為對方心目中既女神。 寄語啲宅男,除低「宅男」既帽子,做番自己最爽,你都有好多優點架! 寄語啲女仔,唔好自以為係女神,放低架子做番自己,先得人鐘意♥

13 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page