top of page

月經來時性愛感覺?


FORUM問題SHARE: 月經來時性愛感覺?

問: 有一次月經來時性愛,不敢上床做,只可在浴室中,搞到周圍都有血……都幾麻煩。過程中技姿有限,也不覺得太享受。男友都覺得差D,除了「濕」外…

討論節錄

//我覺得只要雙方都唔介意污糟,是否係來經時做愛係個人選擇。不過月經期間子宮內膜剝落形成傷口,而且經血都係一個滋長細菌的好地方,所以受感染嘅機會較高,呢樣野係需要注意嘅。//

//有血淋淋的感覺//

//月經期間進行性行為其實冇不妥,也有一些書籍會分享,月經時能享受到性高潮也是一種舒緩經痛的方法啊~//

----------

糖不甩討論區有性治療師同義工答你問題! 識揀, 一定揀糖不甩

Discuss.stickyricelove.com


610 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page