top of page

精液不是白色的?


43_.jpg

一般精液係乳白色伽! 如果黃色或者粉紅色... 咁係就要小心啦!!! 如果係一兩次黃色, 咁又唔係太擔心, 可能係因為上火, 太熱氣, 或者係太耐冇排精。 嗱嗱嗱!! 如果情況持續, 就要小心啦!!! 黃色或者粉紅色嘅精液, 即係精液有血絲, 好有可能係生殖器官有發炎, 前列腺或者係精囊出現感染。精液長期發黃可能係因為前列腺發炎, 因為前列腺液總共佔咗精液嘅1/3! 有咩就記得搵醫生啦, 唔洗怕羞伽!

61 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page