top of page

It’s al about love


47_love_hong_kong_ourland_.jpg

愛係D甚麼? 愛係心入面一股溫流、一份勇氣同義不容辭。有個朋友同我講:「我鍾意一個人可以好顛!」愛會令你唔怕困難、唔怕犧牲同唔怕痛。 愛係唔怕冇回報。用心去做為佢好嘅事,係堅持,係信念。 也許相愛很難。 但愛係唯一嘅出口,冇愛,個世界就冇得救。 We love because we are human beings. I love Hong Kong 我愛香港

6 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page