top of page

點解處女係「豬」?


119-點解處女係豬-小米分享.jpg

點解處女係「豬」? 小米

大家知唔知道女仔「俾人食咗隻豬」呢個講法點來呢?

原來呢個講法同廣東習俗好有關係,從前女兒出嫁後三天會回娘家探訪,俗稱「三朝回門」,如果新郎新婚之夜確定新娘係處女,就會送娘家一隻燒豬。如果夫家冇送燒豬俾新娘,就代表新娘唔係處女,會令娘家好冇面。因為有呢個習俗,大家就到衣家都習慣稱「女性第一次與男性發生性行為」做「俾人食咗隻豬」。

不過隨著社會變遷,舊社會價值觀同習俗已經改變,唯一留底的影子,就係大家係婚宴上一定會食到的燒乳豬。根據傳統,豬代表新娘貞操,不過衣家隻豬就由親朋好友分食,知道呢個習俗之後,係咪得啖笑呢,都係當燒乳豬係豬就算啦!

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 想知道更多性/愛知識,歡迎來討論區吹下水 https://discuss.stickyricelove.com/ ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 在糖不甩,我們沒有不能說的秘密,把藏在心裡的性愛秘密在這匿名分享吧! http://goo.gl/forms/IBgHy6ImQl


7,400 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page